Göm meny

TATA40 - Matematiska utblickar

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
HT1-VT2

Poäng/Credit points:
1hp

Examinator/Examiner:
Hans Lundmark

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-17