Göm meny

TATA42 - Envariabelanalys 2

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Johan Thim

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-25