Göm meny

TATA62 - Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO

Ämnesområde/Subject area:
Optimeringslära

Läsperiod/Study period:
HT1-2

Poäng/Credit points:
12 hp

Examinator/Examiner:
Elina Rönnberg

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-07-24