Göm meny

TATA66 - Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
VT1-VT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Mats Aigner

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-06-24