Göm meny

TATA74 - Differentialgeometri (ges ej varje år)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
HT1-HT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Milagros Izquierdo Barrios

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
(Kursen har ingen www-area)
(The course has no web page)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-08