Göm meny

Design och produktutveckling

TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor
TAOP88 Optimering för ingenjörer
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA67 Linjär algebra med geometri
TATA69 Flervariabelanalys
TATB01 Matematisk grundkurs
TATM79 Matematisk grundkurs (har bytt kurskod till TATB01)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28