Göm meny

MED (Medicinsk teknik civing)

TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs)
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TAOP88 Optimering för ingenjörer
TATA24 Linjär algebra
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA57 Transformteori
TATB01 Matematisk grundkurs
TATM38 Matematiska modeller i biologi

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28