Göm meny

TAMS79/TAMS15 - Matematisk statistikNyheter:

2019-02-01: Resultatfördelning:


U: 43 (28%)
3: 47 (30%)
4: 46 (30%)
5: 19 (12%)

Medelvärdet var 18.4258, stickprovsvariansen 40.6357 och 155 skrivande. Antag att alla tentaresultaten utgör ett stickprov från en och samma fördelning. Ställ upp ett approximativt konfidensintervall för väntevärdet (med lämplig konfidensgrad)!

2019-02-01: Jag ska sätta ihop någon slags resultatfördelning. Hoppas på ikväll.

2019-02-01: Tentorna är färdigrättade. Visning onsdag 6/2 kl 12:15 i åskådliga rummet (ovanför ingång 21 i B-huset).

2019-01-17: Dagens tentor: TAMS79 och TAMS15. Det är säkert fel eller otydligheter i lösningarna så säg gärna till om något verkar konstigt! Jag ber om ursäkt att jag inte kunde vara på plats men det gick tyvärr inte att hjälpa.

2019-01-07: Jag kommer vara på plats (mitt kontor) det mesta av onsdag eftermiddag (9/1) fram till en bit in på kvällen (ring 013-281689 om det är låst i korridoren jag borde vara kvar till närmare 20 i alla fall) om ni har funderingar. Jag är även på plats torsdag förmiddag utan att vara upptagen fram till 11 eller så. Nästa vecka är tyvärr mycket oklar schemamässigt på grund av yttre omständigheter. Jag skriver en notis här om jag vet att jag är på plats.

2018-12-30: Korrigerade notationen i de extra tentaövningarna så att den andra parametern i normalfördelningen är standardavvikelsen. Hoppas jag prickade samtliga fall...

2018-12-21: Här finns lite extra tentaövningar och ett enklare exempel på en Markovkedja. Det finns även lösningar till tentorna nu om ni missat det tidigare. Hör av er om ni hittar fel eller om något är oklart så ska jag försöka förbättre det hela.

2018-12-11: En korrigering i vissa versioner av övningarna. Uppgift 7 om pojkar som kastar boll. Pojke C kastar till A och B med samma sannolikhet (inte till sig själv..). En kommentar om sista exemplet på föreläsningen också: om det var rörigt i slutet, kika på exemplet i anteckningarna på hemsidan. Man löser bara en ekvation för en vektor med 3 element (så vi får 3 ekvationer) + kravet att det är en sannolikhetsvektor.

2018-12-06: Under sektionen Tentor finns nu tre stycken exempeltentor. Betoning på exempel.

2018-12-06: Observera att den andra parametern för normalfördelnignen i övningsuppgifterna på Poissonprocessen är variansen och inte standardavvikelsen som vi haft tidigare (dyker upp i svaren här och där).

2018-12-04: Uppdaterade konvergensuppgifterna med lösningar och även filerna om betingning (5.38) med betydligt utförligare genomgång. Säg till om det forfarande är skumt!

2018-12-03: Finns en version av dokumentet om betingning där radnummer existerar här om ni vill diskutera något specifikt steg med mig.

2018-11-30: Lite förklaringar till ett par uppgifter från lektion 7 finns här. Tanken är mest att illustrera hur LOTS och LOTV fungerar och kan underlätta när variabler beror på varandra. Säg till om ni hittar några fel (det borde det göra).

2018-11-25: Övningar för konvergensuppgifterna på lektion 8 finns nu här. Lösningar kommer dyka upp lite senare (elakt jag vet men jag ser helst att ni försöker utan först).

2018-11-24: Samtliga föreläsningsanteckningar finns nu, även för kursen TAMS15. För er som läser TAMS79 och tycker de sista föreläsningarna verkar spännande får ni gärna vara med i mån av plats. Inför föreläsning 8: skumma igenom anteckningarna innan föreläsningen, med fokus på 8.1 (de endimensionella resultaten), 8.5 samt 8.6.

2018-11-12: Mer föreläsningar finns nu om man vill studera i förväg. Ett litet fel har visat sig i kursplanen också, nämligen uppgift 4.27 på lektion 4 som nog gör sig bättre på lektion 7 istället.

2018-10-30: Kursplan finns nu tillgänglig.

2018-10-24: uppdatering påbörjad!


Ämnesområde
Matematisk Statistik

Poäng
4 hp (tentamen)

Examinator
Johan Thim

Sidansvarig: Johan Thim
Senast uppdaterad: 2019-02-02