Göm meny

TAOP07 Optimeringslära grundkurs

Information om tentamen fredagen den 27 mars kl 14:

Tentamen ges på distans och kommer att kunna laddas ner från denna sida.

De nya förutsättningarna för tentamen föranleder två förändringar: Det är tillåtet att använda hjälpmedel såsom böcker och exempelsamlingar, lösta exempel, gamla tentamina med lösningar, sökningar på internet och miniräknare. På grund av att hjälpmedel tillåts kommer betygsgränserna att höjas något. Utgångspunkten är att det kommer att krävas 10 poäng för att bli godkänd (men denna gräns kan komma att ändras efter tentamen). Kraven för överbetyg justeras upp i ungefär samma omfattning.

Det är inte tillåtet att använda någon form av programvara eller lösare. Observera att det, liksom vid en vanlig salstentamen, naturligtvis är helt otillåtet att kommunicera med andra personer under tentamenstiden.

Lösningar skickas in digitalt via e-post. Säkerställ att all text är synlig och läsbar. Inskicket görs inom en halvtimme efter tentamenstidens slut. Skicka gärna lösningarna i en enda bilaga till e-brevet och på pdf-format. (För att göra om jpeg-bilder till pdf-format kan man tex använda CamScanner.)

De som är anmälda till tentamen har fått ett e-brev med närmare instruktioner.


Tentamen 2020-03-27


Ämnesområde
Optimeringslära

Poäng
6 hp

Examinator
Torbjörn Larsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torbjorn.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-27