Göm meny

TATA45 Komplex analys

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp (tentamen)

Examinator
Lars Alexandersson

Nästa tentamenstillfälle
Fredag 26/4 kl 14-19

Sidansvarig: Lars Alexandersson
Senast uppdaterad: 2019-02-01