[an error occurred while processing this directive] (none)

English version

MAI0063: Komplex analys, 8 hp - doktorandkurs, vt 2012

Kursledare: Lars Alexandersson

Litteratur: Mats Andersson, Topics in Complex Analysis, Springer, kapitel 1, 2.1-2.2, 3.1-3.4, 4, 5.1-5.2

Kursinnehåll: Integralrepresentation av analytiska funktioner; potensserieutvecklingar och residyer; globala Cauchy-satser. Konforma avbildningar; Riemann-sfären och projektiva rummet. Approximation med rationella funktioner; Mittag-Lefflers sats och den inhomogena Cauchy-Riemann-ekvationen; analytisk fortsättning; enkelt sammanhängande områden. Harmoniska funktioner; subharmoniska funktioner. Weierstrass' sats; nollställen och tillväxt

Organisation: Föreläsningar och problemseminarier samt presentationer

Examination: Aktivt deltagande i problemseminarier. Inlämningsuppgifter. Presentation av ett område som ligger kursen nära

Förkunskapskrav: Doktorandkurserna i integrationsteori och funktionalanalys (detaljerade krav). Grundutbildningskurs i komplex analys

Schema: I Kompakta rummet, om inget annat sägs. Problemseminarier markeras med * och presentationer med +

Vecka 3
Tis 17/1 10-12 - kap 1
Ons 18/1 08-10
Vecka 4
Tis 24/1 10-12
* Fre 27/1 13-16, Determinanten
Vecka 5
Tis 31/1 10-12 - kap 2
Ons 1/2 08-10
Vecka 6
* Fre 10/2 13-16, Determinanten
Vecka 7
Tis 14/2 10-12 - kap 3
Ons 15/2 08-11
Vecka 8
* Tor 23/2 08-11, Determinanten
Vecka 9
Tis 28/2 10-12 - kap 4
Ons 29/2 08-11
Vecka 10
-
Vecka 11
* Tis 13/3 13-16, Determinanten
Fre 16/3 08-10 - kap 5
Vecka 12
Fre 23/3 08-10
Vecka 13
* Tis 27/3 13-16, Åskådliga rummet
Vecka 14
-
Vecka 15
-
Vecka 16
+ Fre 20/4 08-10   Marcus Kardell: A. Univalent functions;   Andreas Rejbrand: B. Picard's theorems
Vecka 17
+ Fre 27/4 09-10   Michail Krimpogiannis: E. Boundary values of harmonic functions
Vecka 18
+ Fre 4/5 08-10   Jonna Gill: C. Analytic functionals and the Fourier-Laplace transform;   Anna Orlof: D. Mergelyan's theorem

Senast uppdaterad: 2019-11-29