Göm meny

BML301 Matematik 3C för basår

Kurslitteratur

Kursbok:
Matematik 5000+ 3c Basåret Lärobok
, Natur och kultur, Stockholm,
Alfredsson L., Bodemyr S., och Heikne H.
ISBN: 9789127457157
Boken finns bland annat att köpa i Bokakademin på Campus Valla. Observera att kursens bok har "Basåret" i titeln.


Kompendium:
Inledande matematik med övningar för Basåret i Linköping HT 2022
Kommer även att finnas tillgängligt som pdf i kursrummet i Lisam.
Vill du ha en utskrift rekommenderas att köpa via LiU Servicecenter, A-huset, ingång 19 C. Samma innehåll som förra året.
Kompendienummer: A2004 , pris: 58 kr
Finns även tillgänglig att beställa på nätet. Länk till kompendieshopen eller hemsida. Man behöver där skapa ett användarkonto, sen köper man sitt kompendium och betalar med kort. Via nätet tillkommer porto.


Repetitionsuppgifter:
Även om du nyligen läst matematik är det nyttigt att innan kursstart jobba med uppgifterna i repetitionsmaterialet: Repetitionsuppgifter, pdf,   Spara gärna en kopia eller skriv ut.
Se även "Instruktion till repetitionsuppgifter", pdf.

Om du vill ha en utförlig genomgång av grunderna utöver det som ges på föreläsningar och lektioner rekommenderas att du även skaffar och använder någon lärobok i Matematik 1c och Matematik 2c eller den bok som rekommenderas som "bredvidläsning" nedan.


Bredvidläsning:
En bok som rekommenderas att användas vid sidan av ordinarie kurslitteratur i matematik under hela basåret och efterföljande utbildning. Delar av boken kan även användas som repetition inför kursen.
GRUNDLIG MATEMATIK Inledande matematik för ingenjörer, naturvetare och andra.
Studentlitteratur, 2017, Hillevi Gavel.


Formelsamling:
Formler och Tabeller i Fysik, Matematik och Kemi för gymnasieskolan;
Ekholm-Frænkel-Hörbeck, Konvergenta HB, Göteborg:
ISBN: 91-972421-4-4 (fler upplagor finns och kan användas)

Denna formelsamling kommer att användas i fler kurser (fysik och kemi) på basåret.
För matematiken är det inget krav att ha formelsamlingen.
Endast denna formelsamling kommer att vara tillåten på basårets tentor.


Räknare:
Räknare kommer inte att vara tillåten på någon av basårets matematiktentor.
Du behöver alltså inte skaffa en särskild räknare till matematikkurserna.
Vi kommer att använda räknare vid några enstaka tillfällen på lektioner, där kan en mobiltelefon räcka. I andra ämnen, t.ex. fysik, används räknare.

Sidansvarig: Micaela Bergfors
Senast uppdaterad: 2022-08-11