Göm meny

NMAA07 Kurslitteratur

Kursinf 2010

Kurslitteratur:  Forsling, Göran och Neymark Mats: Matematisk analys, en variabel. Liber 2011.

Kompletterande material flervariabelanalys

Sidansvarig: magnus.n.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-22