Göm meny

TANA23 Basgruppsarbete

Kursen TANA23 är terminssammanhållande och samordnar basgruppsarbetet för vårterminen. Basgruppsarbetet sker efter samma huvudprinciper som i Termin 1, med individuella basgruppsunderlag (IBU) och motsvarande regler för kompensation. Se följande dokument Basgruppsmomentet är gemensamt för samtliga kurser på Termin 2. Det finns därför vinjetter från flera kurser. Frågor om en vinjett bör ställas till kursansvarig för respektive kurs.

Obligatoriska kurser

  • TATA41 Envariabelanalys 1 (6HP, VT1): Fredrik Andersson (MAI)
  • TDTS11 Datornät och internetprotokoll (6HP, VT1): Andrei Gurtov (IDA)
  • TANA23 Matematiska algoritmer och modeller (8HP, VT1-2): Fredrik Berntsson (MAI)
  • TGTU79 IT-rätt och etik (6HP, VT2): Elif Härkönen (IEI), Elin Palm (IKK)
  • TSEA77 Datorteknik (4HP, VT2): Michael Josefsson (ISY)

Frivilliga/valbara kurser

  • TGTU96 Hållbar studiesituation (2HP, VT1-2, F): Maria Eidenskog (TEMA)
  • TSRT04 Introduktionskurs i Matlab (2HP, VT2, V): Håkan Johansson (ISY)

Sidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-12