Göm meny
Kursinformation TAOP33

TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs

Laborationsinformation

Laborationerna ska göras i två-personersgrupper. De är schemalagda i datasalar, men kan i princip göras vid valfri tid, och även på valfri plats, via fjärrinloggning (t.ex. med ThinLinc). Godkännande görs via skriftliga rapporter inlämnade via Lisam. Lab 1 och 2 görs med hjälp av speciell programvara som tillhandahålls via MAI:s datorsystem. Lab 3 och 4 kan göras med valfri lösare för linjära heltaslproblem (såsom GLPK). Lab 5 är en implementering som lämpligtvis görs i Python (med Numpy) eller matlab. Den kräver ingen annan programvara.

Laborationerna innehåller förberedelseuppgifter som är tänkta att hjälpa genomförandet av laborationen, och bör därför studeras innan man sätter sig vid datorn.

Problemtexten till laboration 2 kommer att delas ut, men inte läggas upp på nätet. Alternativt får man kontakta Kaj för att få uppgiftstexten.

Alla laborationer ska redovisas skriftligt enligt instruktioner i laborationsinformationen. All programkod el.dyl. skickas in via Lisam.

Information om program etc. finnes via nedanstående länk.
Länk till information om programmen (Vileopt, matlab, Vineopt, GMPL/AMPL, etc) samt problemdata.

Uppgifter

Lab 1: Lab 1 info, Lab 1 resultat. Simplex i tablå, känslighetsanalys (Vileopt).
Lab 2: Lab 2 info. Minkostnadsflöde (Vineopt).
Lab 3: Lab 3 instruktion, resultatblad. LP-problem, formulering, lösning (GMPL).
Lab 4-5: Lab 4-5 info, Lab 4-5 resultat. Lab 4: Lokaliseringsproblemet, dualgap (GMPL).
Lab 5: Heuristik för lokaliseringsproblemet (Python/matlab/Octave).

(Lab 3 kan gärna göras innan lab 2.)

Tillträde

För att kunna använda MAI:s och ISY:s arbetsstationer måste man ha ett personligt konto. Detta ordnas med automatik om ni har hämtat ut er personliga emailadress (@student.liu.se) på Knutpunkten (Hus C) och är registrerade på denna kurs (eller annan/annat ISY/MAI-kurs/program). Ert användarnamn på MAI:s system är detsamma som er email-identitet. Initialt är också ert lösenord detsamma som på studentmailservern.


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2022-08-18