Göm meny

TATA24, Kursinformation hösten 2020

Kurs-PM och allmän information

 • Kurs-PM 2020

 • Undervisningsformer för Fristående, FyN, Mat, MED, Y, Yi:
  • Undervisningen sker via Zoom och i sal. Mail har skickats med information så att ni kan ansluta till Zoom-mötena för de schemalagda föreläsningstillfällena.
  • Föreläsningar: Föreläsningsmaterial (videor och anteckningar) finns under Kursmaterial. Materialet är tänkt att studeras innan respektive schemalagda föreläsningstillfälle. Vid dessa tillfällen kommer examinator, via Zoom, att vid första tillfället gå igenom kursupplägget, och vid detta och resterande tillfällen vara tillgänglig för frågor om föreläsningarnas innehåll.
  • Lektioner: Dessa äger rum i sal, i helklasser, åtminstone i period HT1. (Förhoppningsvis gäller det även HT2, men det beror av tillgången till tillräckligt stora salar.)
  • Mentorstillfällen: Dessa äger rum i sal, i halvklasser.
  • Om du har symtom ska du stanna hemma. Du har då tillåtelse att delta i lektionerna för D, IT och U via Teams.
 • Undervisningsformer för D, IT, U:
  • Undervisningen sker via Zoom och Teams. Mail har skickats med information så att ni kan ansluta till mötena för de schemalagda föreläsnings- och lektionstillfällena.
  • Föreläsningar: Föreläsningsmaterial (videor och anteckningar) finns under Kursmaterial. Materialet är tänkt att studeras innan respektive schemalagda föreläsningstillfälle. Vid dessa tillfällen kommer examinator, via Zoom, att vid första tillfället gå igenom kursupplägget, och vid detta och resterande tillfällen vara tillgänglig för frågor, huvudsakligen om föreläsningarnas innehåll.
  • Lektioner: På de schemalagda lektionstillfällena kommer lektionsledarna att vara tillgängliga via Teams för frågor, huvudsakligen om lektionsuppgifter.
 • Kursplan m.m. enligt LiU Studieinfo

Sidansvarig: Mats Aigner
Senast uppdaterad: 2020-09-04