Göm meny

TATA24, Kursinformation hösten 2020

Kurs-PM och allmän information

 • Kurs-PM 2020

 • Undervisningsformer för Fristående, FyN, Mat, MED, Y, Yi:
  • Undervisningen sker via Zoom och Teams. Mail har skickats med information så att ni kan ansluta till Zoom-mötena för de schemalagda föreläsningstillfällena. Sedan tidigare ska alla vara tillagda till den aktuella Teams-gruppen för lektionerna. Kontakta annars din examinator.
  • Föreläsningar: Föreläsningsmaterial (videor och anteckningar) finns under Kursmaterial. Materialet är tänkt att studeras innan respektive schemalagda föreläsningstillfälle. Vid dessa tillfällen kommer examinator, via Zoom, att vara tillgänglig för frågor om föreläsningarnas innehåll.
  • Lektioner: Teams-gruppen för TATA24-lektioner är indelad i kanaler, en per klass. Du deltar i det möte som hålls i kanalen för din klass under den lektionstid som är schemalagd för din klass. Lektionsledaren svarar huvudsakligen på frågor om lektionsuppgifter.
  • Mentorstillfällen: Dessa kommer att ske på distans. Formerna för detta kommunicerar din mentor till dig. Om du inte hört ifrån mentorn i god tid före nästa pass, kontakta henne/honom!
 • Undervisningsformer för D, IT, U:
  • Undervisningen sker via Zoom och Teams. Mail har skickats med information så att ni kan ansluta till mötena för de schemalagda föreläsnings- och lektionstillfällena.
  • Föreläsningar: Föreläsningsmaterial (videor och anteckningar) finns under Kursmaterial. Materialet är tänkt att studeras innan respektive schemalagda föreläsningstillfälle. Vid dessa tillfällen kommer examinator, via Zoom, att vid första tillfället gå igenom kursupplägget, och vid detta och resterande tillfällen vara tillgänglig för frågor, huvudsakligen om föreläsningarnas innehåll.
  • Lektioner: På de schemalagda lektionstillfällena kommer lektionsledarna att vara tillgängliga via Teams för frågor, huvudsakligen om lektionsuppgifter.
 • Kursplan m.m. enligt LiU Studieinfo

Sidansvarig: Mats Aigner
Senast uppdaterad: 2020-11-04