Göm meny

TATA40 Matematiska utblickar

TATA40 är en frivillig kurs som går över hela läsåret och består av sexton föreläsningar (fyra i varje läsperiod) med diverse olika talare. Föreläsningarna handlar om matematikhistoria, tillämpningar av matematik inom teknik och naturvetenskap, eller breddning/fördjupning i något matematiskt ämne.

Kursen riktar sig till alla som tycker att matematik är roligt och vill passa på att lära sig lite mer under lättsamma former. (Gå den inte ifall du inte är intresserad; att sitta av föreläsningarna enbart för att få 1hp är slöseri med tid.)

Observera att kursen börjar på hösten och löper över höst- och vårterminen. Så kom inte i januari och försök hoppa på kursen halvvägs in, vänta till ny kursstart nästa höst istället.

(Lite corona-info: Pga. covid-pandemin var kursen inställd läsåret 2020/2021, eftersom det var svårt att genomföra den på ett meningsfullt sätt när vi inte kunde hålla föreläsningar på plats. Läsåret 2021/2022 sköts kursstarten upp, av samma anledning, men vi kunde dra igång kursen i period ht2 och ta ikapp de uppskjutna föreläsningarna från period ht1 under resten av läsåret.)

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
1 hp
Examination
Aktiv närvaro vid minst 12 av 16 tillfällen (U, G)
Examinator
Hans Lundmark
Schema
Sök efter TATA40 på Timeedit LiU. Se även föreläsningsprogrammet.
Kursplan
Kursplan m.m. enligt LiU Studieinfo 2022.
Program
Mat, Y, Yi, MED, TMA (årskurs 1 eller högre)
D, IT, U (årskurs 2 eller högre)
Intresserade från andra program är också välkomna att komma och lyssna!

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2022-08-25