Göm meny

TATA45 Komplex analys

Distanstentamen 18/3

Uppgiftslapp med lösningar (till flowID=0)

Hitta svar m.m. till din egen tenta genom att ladda ner
https://courses.mai.liu.se/GU/TATA45/TATA45-18mars21-svar/svar_xxx.pdf
där xxx = flowID (t.ex. 007,013,102)

Kommentarer om vanliga fel m.m.

Rättningen är klar. Resultatet rapporterades in 25/3

Visning
Ingen vanlig visning. Ni kan få tentorna skannade genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition. Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni använda er av avsedd blankett, som finns längst ner på nedanstående länkade sida:
MAI:s studerandeexpedition

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp (tentamen)
Examinator
Lars Alexandersson

Sidansvarig: Lars Alexandersson
Senast uppdaterad: 2021-03-25