Göm meny

TATA45 Komplex analys

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp (tentamen)

Examinator
Lars Alexandersson

Hemtentamen 19/3

Uppgiftslapp och lösningsskisser

Resultatet rapporterades till Ladok 9/4

Kommentarer om vanliga fel m.m.

Visning: Ingen vanlig visning denna gång, p.g.a. distansläget.
Ni kan få tentorna skannade genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition. OBS! Ta hänsyn till att de har väldigt mycket att göra för tillfället, så var snälla och kontakta dem endast om ni är underkända och ligger nära gränsen för godkänt.

Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni använda er av avsedd blankett, som finns på den länkade sidan nedan.

MAI:s studerandeexpedition (uppge också födelsedatum)


Sidansvarig: Lars Alexandersson
Senast uppdaterad: 2020-04-09