Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys: Huvudsida för M, DPU, EMM

Senaste tentan

Se tentainformation längre ner på denna sida.

Kursinformation, period ht1 2021

Pga. covid-läget, med prognoser om ökad smittspridning under hösten och fortsatta rekommendationer från FHM om att arbeta hemifrån i möjligaste mån, gas kursen helt på distans, förutom att de fyra sista lektionerna kunde erbjudas på plats i och med att restriktionerna lättades. Det förekom inga live-föreläsningar på distans; istället hänvisades till kurslitteraturen och förinspelat videomaterial. Lektionerna gavs via Microsoft Teams (kursteam TATA69-ht2021-M-DPU-EMM).

Introduktionsvideo (från förra året)

Nedanstående introduktionsvideo spelades in inför kursstarten förra året (ht2020). Informationen är fortfarande aktuell, med några små uppenbara uppdateringar. (T.ex. är det i år tre DPU-klasser istället för två, och det finns numera inte bara videor gjorda av Tomas Sjödin utan även några av Hans Lundmark.)

Kursansvarig och examinator (och föreläsare, i vanliga fall)

Kursmaterial

 • Allt material du behöver finns att ladda ner under rubriken "Kursmaterial" i menyn.
 • Kursprogram och kompletterande övningar finns endast som pdf här. Kompendier och problemsamling finns även att köpa i pappersform på Tryckakademin, Kårallen.

Schema

 • Undervisningsschema TATA69 M+DPU+EMM ht2021 (TimeEdit LiU). Obs. att inga föreläsningar ges, men att tiderna ändå ligger kvar i schemat för att kursens struktur ska framgå tydligare. Förslagsvis kan de tiderna betraktas som rekommenderad självstudietid för denna kurs.
 • Hela schemat period ht1 2021 för M2, DPU2, EMM2 (TimeEdit LiU).

Distansundervisning

 • Istället för föreläsningar hänvisas till kurslitteraturen och förinspelat videomaterial.
 • Lektionerna ges via Microsoft Teams; här är en länk till kursteamet TATA69-ht2021-M-DPU-EMM. I teamet finns en kanal för varje program (M, DPU, EMM), och lektionerna sker genom att läraren startar ett möte i kanalen. Ifall flera klasser på samma program har lektion samtidigt så blir det ett gemensamt möte för dessa (med flera lärare närvarande, där antalet lärare beror på hur många klasser det rör sig om). När det bara är en klass i programmet som har lektion har de ett eget möte med en av lärarna.
 • Lärare för M2abcd: Vladimir Tkatjev, Anders Björn och Hans Lundmark.
 • Lärare för DPU2abc: Jana Björn och Małgorzata Wesołowska (och vid några tillfällen Anders Björn).
 • Lärare för EMM2ab: Ulf Janfalk och Anders Björn.
 • Hans Lundmark kan rycka in och hjälpa till ibland på DPU och EMM ifall det behövs.
 • Studenter i högre årskurs som läser om kursen får hoppa in där det verkar passa (förslagsvis i någon grupp på samma program).

Tidigare kursutvärderingar och ändringar inför ht2021

 • Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA69 i Evaliuate.
 • Det har inte i kursutvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg utöver det vanliga utvecklingsarbete som görs kontinuerligt. Jämfört med ht2020 har lite text tillkommit på Fö 12 i kursprogrammet; i övrigt har bara smärre kosmetiska ändringar gjorts där. Två kompletterande uppgifter (K11e och K14) har också lagts till.

Tentainformation

Tenta 2022-06-02: Resultaten inrapporterade i Ladok 17 juni. Ingen tentavisning denna gång, pga. sommaruppehållet. Kontakta MAI:s studerandeexpedition för att få se din tenta.

Gamla tentor kan hämtas ut på MAI:s studerandeexpedition i två år efter tentatillfället, sedan slängs de.

Tentastatistik för M/DPU/EMM: 2022-06-02, 2022-01-07, 2021-10-27, 2021-08-19, 2021-05-30 eftermiddag, 2021-05-30 förmiddag, 2021-01-07, 2020-11-01, 2020-08-20, 2020-06-03, 2020-01-09, 2019-10-23, 2019-08-22, 2019-06-03, 2019-01-09, 2018-10-24, 2018-08-23, 2018-05-31, 2018-01-04, 2017-10-20, 2017-08-17, 2017-05-29, 2017-01-03, 2016-10-22, 2016-08-18, 2016-06-02, 2016-01-07, 2015-10-26, 2015-08-20, 2015-06-03.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2022-06-17