Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys: Kursinformation för M, DPU och EMM

Examinator och föreläsare: Tomas Sjödin


Hemsidans struktur

  • Under Kursinfo ht 2023 (pdf) i menyn (till vänster) finns föreläsnings- och lektionsplanering.
  • Kurskompendier och problemsamling (samt lösningsskisser till problem) finns tillgängligt under kursmaterial i menyn.
  • För varje föreläsning (12 stycken) finns en egen sida i menyn. Här finns teori- och exempelvideor.
    Främst är dessa tänkta att komplettera ordinarie undervisning (men de täcker i och för sig hela kursen). Efter varje exempel hänvisas också till liknande problem bland lektionsuppgifterna.
  • Slutligen finns en sida "Repetition/Sammanfattning" med lite text/videor som är tänkt som en slags repetition inför tentan, men kan även ses som en översikt av de viktigaste delarna i kursen.
  • Notera att tanken inte är att man ska behöva se alla videor om man följer den vanliga undervisningen. De är snarare tänkta att vara ett stöd om man fastnar på något specifikt.
  • Likaså när det gäller lösningsskisserna till problemen som ligger under kursmaterial, så är dessa tänkta att vara en möjlighet till självhjälp om man fastnat på något problem och inte lyckas lösa det själv, som ett komplement till lektionsverksamheten.

Aktuellt


Visning

Tenta 2023-06-01: Ingen visning. Tentorna finns på MAIs studerandeexpedition.

När tentorna finns på expeditionen kan ni få de skannade genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition.

Efter visning finns tentan att hämta på MAI:s expedition, se sidan Hämta rättad tenta i Liunet student. Klicka sedan på "MAI - Matematiska institutionen".

Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni följa anvisningarna på sidan som det länkas till ovan under "Rättelse eller omprövning". Notera speciellt att ni måste använda er av avsedd blankett, som går att nå via länk på ovanstående sida.

Tidigare kursutvärderingar och ändringar inför vt2022

  • Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA69 i Evaliuate.
  • Det har inte i de tidigare kursutvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg utöver det vanliga utvecklingsarbete som görs kontinuerligt. Under våren 2021 lades en sida med sammanfattnings/repetitions-videor till.


Sidansvarig: Tomas Sjödin
Senast uppdaterad: 2023-06-20