Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys: Huvudsida för M, DPU, EMM

Tentan 2021-01-07: Kontakta MAI:s studerandeexpedition för att få se din tenta.

Kursinformation, period ht1 2020

Kursen gavs hösten 2020 som distanskurs pga. covid-19.

Kursansvarig och examinator (och föreläsare, i vanliga fall)

Kursmaterial

  • Allt material du behöver finns att ladda ner under rubriken "Kursmaterial" i menyn.
  • Kursprogram och kompletterande övningar finns endast som pdf här. Kompendier och problemsamling finns även att köpa i pappersform på Tryckakademin, Kårallen.

Schema

  • Undervisningsschema ht2020 (TimeEdit LiU). Inga föreläsningar gavs, men dessa tider lämnades kvar i schemat på TimeEdit som rekommenderad självstudietid.

Distansundervisning

  • Eftersom vi inte kunde ha vanliga föreläsningar hänvisades till kurslitteraturen och förinspelat videomaterial.
  • Lektionerna gavs via Microsoft Teams.

Tidigare kursutvärderingar och ändringar inför ht2020

  • Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA69 i Evaliuate.
  • Det har inte i kursutvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg utöver det vanliga utvecklingsarbete som görs kontinuerligt. Däremot såg verksamheten naturligtvis ganska annorlunda ut denna gång eftersom kursen gavs på distans pga. covid-19.

Tentainformation

Tentor 2021-05-30 (fm & em): Resultaten inrapporterade i Ladok 10 juni. Ingen visning denna gång, pga. covid-19. Kontakta MAI:s studerandeexpedition för att få se din tenta.

Tenta 2021-01-07: Resultaten inrapporterade i Ladok 27 jan. Ingen visning denna gång, pga. covid-19. Kontakta MAI:s studerandeexpedition för att få se din tenta.

Tenta 2020-11-01: Resultaten inrapporterade i Ladok 20 nov. Ingen visning denna gång, pga. covid-19. Kontakta MAI:s studerandeexpedition för att få se din tenta. Många har undrat varför de har fått ett poängs avdrag på uppgift 2 för att inte ha kommenterat att integranden har konstant tecken på D; detta har att att göra med att det är en generaliserad integral, där den saken måste undersökas innan man kan sätta igång med uträkningarna. Se sidan om rättningsnormer.

Gamla tentor kan hämtas ut på MAI:s studerandeexpedition i två år efter tentatillfället, sedan slängs de.

Tentastatistik för M/DPU/EMM: 2021-05-30 eftermiddag, 2021-05-30 förmiddag, 2021-01-07, 2020-11-01, 2020-08-20, 2020-06-03, 2020-01-09, 2019-10-23, 2019-08-22, 2019-06-03, 2019-01-09, 2018-10-24, 2018-08-23, 2018-05-31, 2018-01-04, 2017-10-20, 2017-08-17, 2017-05-29, 2017-01-03, 2016-10-22, 2016-08-18, 2016-06-02, 2016-01-07, 2015-10-26, 2015-08-20, 2015-06-03.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2021-06-10