Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys

TATA69 är en obligatorisk kurs i flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen M, DPU, EMM, I och Ii vid Linköpings universitet.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examination
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5).
Tentamensschema (Studentportalen).
Examinatorer
Tomas Sjödin (M, DPU, EMM)
Erik Darpö (I, Ii)
Kursplan
Kursplan m.m. ht 2022 enligt LiU Studieinfo.
Förkunskapskrav
Envariabelanalys 1 (TATA41), Envariabelanalys 2 (TATA42), Linjär algebra (TATA67/TATA31).

Sidansvarig: Tomas Sjödin
Senast uppdaterad: 2023-03-28