Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys

TATA69 är en obligatorisk kurs i flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen M, DPU, EMM, I och Ii vid Linköpings universitet.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examination
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5).
Tentamensschema (Studentportalen).
Examinatorer
Hans Lundmark (M, DPU, EMM)
Tomas Sjödin (I, Ii)
Kursplan
Kursplan m.m. ht 2020 enligt LiU Studieinfo.
Förkunskapskrav
Envariabelanalys del 1 (TATA41), Envariabelanalys del 2 (TATA42), Linjär algebra (TATA67/TATA31).

Tenta fredag 2022-01-07

Lösningar finns på det vanliga stället.

Se de programspecifika sidorna (M/DPU/EMM resp. I/Ii) för info om tentavisning och dylikt.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2022-01-07