NMAC23/25/26, 2008 

Lösningar till nÃ¥gra uppgifter i datorlektion 11&12 

Kurt Hansson 

Uppgift 7.3: 34 (Lösning av ode med laplacetransform) 

Uppgift 7.3: 40 

Uppgift 7.5: 33 (Heavisidefunktionen) 

Uppgift 5.4: 28 (Resolventmatris) 

Uppgift 5.4: 32 (Exponentialmatrisen direkt) 

Uppgift 5.6: 26 (Inhomogen ekvation)