Göm meny

TATA75 Kurslitteratur

Se kursinformationen för en beskrivning av böckernas roll i kursen.

Huvudlitteratur

 • Ray d'Inverno, James Vickers: Introducing Einstein's Relativity - A deeper understanding. Clarendon Press, Oxford.

  Alternativ huvudlitteratur

 • Ray d'Inverno: Introducing Einstein's Relativity. Clarendon Press, Oxford (en gammal upplaga av ovanstående, täcker kursen men är delvis inaktuell).

  Fördjupningslitteratur

 • Robert M. Wald: General Relativity. University of Chicago Press
 • Sean Carroll: Spacetime and Geometry, An Introduction to General Relativity. Pearson
 • Malcolm Ludvigsen: General Relativity - A Geometric Approach. Cambridge University Press

  Exempel på bra populärvetenskap

 • Stephen Hawking: A Brief History of Time.
 • Sören Holst: Rumtid.
 • Roger Penrose: The Emperor's New Mind.
 • Roger Penrose: The Road to Reality.

  Ett kompendium om de matematiska grunderna i relativitetsteorin

  Jag har under en tid skrivit på ett kompendium om den matematik som används i kursen. Detta kompendium är inte klart, och jag tvekade länge innan jag till sist bestämde mig för att ändå lägga upp det här.

  d'Inverno-Vickers räcker gott för att klara kursen med högsta betyg, så jag förväntar mig absolut inte att du laddar ner kompendiet och läser det. Däremot är du välkommen att ladda ner och läsa i det av eget intresse.

  Min motivation för att skriva kompendiet har i första hand varit att jag tycker att definitionen av en tensor utifrån komponenternas transformationsegenskaper vid koordinatbyten (som d'Inverno-Vickers använder och som jag pratade om på första föreläsningen) känns otillfredsställande.

  Jag har därför försökt att (efter bästa förmåga) ge mitt svar på frågan 'Men vad är en tensor egentligen?'. Om du själv har ställt dig samma fråga är det min förhoppning att detta kompendium kan ge dig ett svar.

  Några brasklappar:

 • Kompendiet är som sagt inte färdigskrivet. Det kommer inte heller att bli färdigt inom överskådlig framtid då jag har begränsat med tid att jobba med det.
 • Kompendiet behandlar bara den inledande matematiken. Det täcker alltså INTE kursen och kan inte ersätta d'Inverno-Vickers.
 • Kompendiet innehåller än så länge inga figurer, bara text. Jag rekommenderar att du har block och penna framme när du läser så att du själv kan rita de figurer du behöver.
 • Kompendiet innehåller ganska mycket överkursmaterial. Dessa avsnitt inleds och avslutas med en femuddig stjärna.

  Om du, trots alla dessa varningar, känner dig modig nog att ladda ner kompendiet kan du göra det här (versionen uppladdad 220920).

  Sidansvarig: fredrik.a.andersson@liu.se
  Senast uppdaterad: 2022-09-20