Göm meny

TATB04 Inledande matematisk analys

Lektioner

I lektionerna jobbar vi mest med både lekionsuppgifter och grupparbete. Precis vilka uppgifter finns i dokumentet exercises_xxxxxnnn.pdf där xxxxxnnn är din LiUID. Man får dokumentet via mejl när man har anmält sig i Webreg (se här för instruktionerna). Man förbereder sig för lektionerna genom att försöka lösa lektionsuppgifterna för respektive lektionen i förväg. Under lektionen gör man grupparbete i små grupper av ungefär 3-6 personer (eller i sin basgrupp om man är en IT-student). Man behöver inte göra grupparbete i förväg. Man får förstås ställa frågor om vilka uppgift som helst när grupparbetet är klart. Man redovisar en valfri grupparbete skriftligt som en uppgift i omgång 2 av inlämningsuppgifterna.

Handledarepass

I handledarepass får ni schemalagda chanser att ställa frågor om inlämningsuppgifter till dina handledare.

Inlämningsuppgifter (förutom redovisningen av en grupparbete uppgift) lämnas in till och rättas av din handledare. Se kurs-PM för mer information om hur det sker.

Vet du inte din hand- eller lektionsledare?


Namn Lektionsledare Mejladress Handledare Mejladress

D1a Mika Norlén-Jäderberg mika.norlen.jaderberg@liu.se Ferdinand Kouhia ferko423@student.liu.se
D1b Jan Snellman jan.snellman@liu.se Hanna Olsson hanol504@student.liu.se
D1c Jonna Gill jonna.gill@liu.se Mabest Amin mabam091@student.liu.se
IT1 David Rule david.rule@liu.se Ludvig Bolin ludbo386@student.liu.se
U2a Axel Tiger Norkvist axel.tiger.norkvist@liu.se Oscar Karlsson oscka857@student.liu.se
U2b Axel Tiger Norkvist axel.tiger.norkvist@liu.se Pontus Hedman ponhe215@student.liu.se


Sidansvarig: david.rule@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-29