Göm meny

Vanliga frågor

Sen tentaanmälan

Fråga: Hej Examinatorn! Jag har glömt att anmäla mig till din tenta, och nu har anmälningstiden gått ut. Kan du göra någonting åt saken?

Svar: Nej, och ingen annan heller. Tentamensorganisationen är fristående från MAI och är underställd rektorn med sina egna regler och en av dem är att sen anmälan inte accepteras. Förut kunde man komma oanmäld och skriva tentan i mån av plats, men enligt nya regler som gäller från och med 1 februari 2021 är detta inte längre tillåtet utan man måste vara anmäld för att få skriva tentan. Angående sådant som kan vara bra att veta om tentor i allmänhet, se information från Tentamensservice på LiU:s studentsidor.

Inga poäng för inlämningsuppgifterna

Fråga: Mina inlämningsuppgifter är inte godkända i portalen fast handledaren godkände mig för länge sedan. Har ni glömt mig?

Svar: Nejdå - vi har bara fullt upp. Efter att omdugga 2 är examinerad tar vi tag i inlämningsuppgifterna och går igenom alla handskrivna protokoll. I mitten/slutet av november brukar det jobbet bli klart.

Nya inlämningsuppgifter

Fråga: Jag går i högre årskurs och är inte godkänd på inlämningsuppgifterna. Vad ska jag göra?

Svar: Gå till ett handledningstillfälle i någon av nybörjargrupperna (är du fadder kan du haka på din faddergrupp) på ditt program - se schemat - och säg till handledaren att du vill ha ett ex av årets inlämningsuppgifter. Observera att du inte kan använda de uppgifter du fick ut när du läste kursen tidigare. Tala om för handledaren att du läser i högre årskurs. Du är sedan bunden av samma regler och deadlines som nybörjarstudenterna - se årets kurs-PM för detaljer och datum. Var du godkänd på en av de två omgångarna (omgång 1: uppgift 1-8, omgång 2: uppgift 9-16) sedan tidigare så behöver du inte göra om den godkända omgången. I den underkända omgången/omgångarna måste alla uppgifter lösas på nytt.

Inget slutbetyg

Fråga: Jag har klarat duggorna och inlämningsuppgifterna men ändå står kursen som oavslutad i portalen - vad är fel?

Svar: Inget är fel - som det står i kurs-PM så avvaktar vi (den för många frivilliga) tentamen i januari innan vi rapporterar in slutbetyget. Ibland hinner vi rapportera tidigare än så, ibland inte.

Bonus ej medräknad

Fråga: Jag fick just ett ebrev där det står att jag blev underkänd på tentan och fick 7 poäng [eller någon annan poäng mindre än 9]. Jag har dock 2 [eller 4] bonuspoäng från duggorna och eftersom 7p+2p=9p räcker för godkänt borde jag väl fått en 3:a i betyg?

Svar: I poängen och betyget som rapporteras till Ladok - och därför i det som kommer via epost - är bonusen redan inräknad. Fick du 7p enligt ebrevet och hade 2p i bonus sedan tidigare så erhöll du alltså 5p på själva tentamensuppgifterna.

Plussa på en dugga

Fråga: Får jag plussa resultatet på en dugga?

Svar: Nej - som framgår av kurs-PM så tillåts inte plussning på duggor. Skulle man gå upp på en dugga som man redan är godkänd på så rättas inte duggan och inget resultat kommer att rapporteras.

Plussa betyget

Fråga: Får jag plussa mitt betyg?

Svar: Ja - som framgår av kurs-PM så får du förbättra ditt betyg genom att gå upp på själva tentamen - provkod TEN7. Har du inte blivit godkänd på TEN7 förut utan blivit godkänd på kursen genom att klara de två duggorna så förstår antagligen inte studentportalen detta och presenterar sålunda inte alternativet att plussa TATM79. Du måste då själv söka fram en TEN7-tenta genom att använda portalens tentasökningsfunktion.

Specialsnabbrättning av enskilda tentor

Fråga: Går det att ordna så att just min tenta rättas och rapporteras in snabbare? Jag skulle behöva resultatet eftersom [...viktig orsak...].

Svar: Nej, tyvärr, du får vänta som alla andra. Detta har att göra med systemet med anonyma tentor. Resultaten för alla skrivningarna måste ha matats in i det elektroniska rättningsprotokollet för att anonymiseringen ska brytas, och innan det har skett kan inte examinatorn skriva under de slutliga (icke-anonyma) betygslistorna för inrapportering i Ladok. Dessutom vill man som examinator inte veta identiteten på en enskild student vars tenta man bedömer, särskilt inte om man vet att det är någon som "måste" bli godkänd. Själva idén med anonyma tentor är ju just att bedömningen ska baseras enbart på vad som lämnats in, och inte (medvetet eller undermedvetet) påverkas av externa faktorer. Därför har studenterna själva genom LinTek varit med att driva fram anonymitet.

Komplettering för att få godkänt

Fråga: Jag var så nära att få godkänt på tentan! Kan jag få komplettera på något sätt för att bli godkänd?

Svar: Tyvärr inte. I och med att vi har så många studenter på våra kurser är hanteringen av examinationen redan oerhört resurskrävande som det är, och det är svårt att få tiden att räcka till för att hitta på meningsfulla individuella specialarrangemang. Några stycken enstaka kompletteringar kan lätt kräva lika mycket tid och tankemöda som att sätta ihop och rätta en hel tenta för ett par hundra personer, och sådant extraarbete innebär mindre tid och mindre arbetsro för undervisningsförberedelser, kursutveckling och forskning. Skrivningar som ligger nära godkänt granskas extra noga, och om din tenta blev underkänd så är det för att examinatorn helt enkelt tyckte att den inte riktigt höll måttet. Och vad är det som säger att du då skulle bli godkänd på en kompletteringsuppgift? Dessutom är det en rättvisefråga – varför skulle inte alla som blev underkända genast få en ny chans i så fall?

Fråga: Men jag behöver bli godkänd för att [...exjobb, utlandsstudier, examen, etc...].

Svar: Tyvärr, samma regler gäller för alla, och bedömningen av tentan ska baseras enbart på vad som lämnats in, inte på eventuella externa faktorer. Det är tråkigt om du hamnat i en jobbig situation, men vad gäller TATM79 så ges tentorna 2 gånger och duggorna 2 gånger per år, dvs totalt 4 examinationstillfällen per år istället för det vanliga antalet 3, så det finns många tillfällen.


Sidansvarig: Mikael Langer
Senast uppdaterad: 2021-02-03