Göm meny

Information för mentorer

Ansvarig: Ulf Janfalk (email: ulf.janfalk@liu.se)
____________________
____________________
Vill du flytta nåt av dina mentorspass så skickar du ett mail till MAI:s lokalbokning. Specificera TYDLIGT kurs, grupp, datum, tid och lokal för det pass du vill flytta samt till vilken dag och tid du vill flytta det.
____________________

Blanketter

  • Löneblankett, fyll i, skriv under och lämna till Ulf Janfalk efter avslutat uppdrag.
  • Lön för sitt arbete utgår jag ifrån att alla vill ha. Eftersom universitetet bytt bank från Nordea till Swedbank måste alla (som inte redan gjort det) anmäla till Swedbank vilket konto man vill ha sin kommande lön insatt på. Processen är betydligt enklare än tidigare och sköts helt och hållet digitalt. Följ bara instruktionerna nedan så skall det inte vara nåt problem.
    Gör så här:
    Du registrerar ditt kontonummer genom att gå in på www.swedbank.se/kontoregister. Anmälan kan ske med eller utan elektronisk legitimation. Det går också att anmäla konto på ett Swedbank- eller Sparbankskontor. Kontonumret består av två delar, dels ett clearingnummer och dels ett kontonummer. Clearingnummer i Swedbank/Sparbank har fem siffror, övriga banker har fyra siffror. Clearingnummer anges inte för personkonto hos Nordea. Observera att Personkonto endast markeras vid registrering av personkonto i Nordea (där kontonummer = personnummer), i annat fall markeras Bankkonto.
  • Mera mentorsinfo
  • Närvarolista
  • Jämkningsblankett för 2022.

Sidansvarig: ulf.janfalk@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-20