Frågor och/eller svar om mentorsverksamheten HT2014


 • När pågår mentorverksamheten?
  • På Y, Yi, Ma och Frist pågår mentorsverksamheten hela hösten med start en vecka in i läsperioden.
  • På I och Ii startar kursen när grunken har en vecka kvar och mentorsverksamheten veckan efter kursstart.
  • På M, EMM och DPU startar kursen när grunken slutat och mentorsverksamheten veckan efter kursstart.
  • På TB och KB startar kursen vecka 36 och mentorsverksamheten v37.
 • Hur ser verksamheten ut?
  • Varje mentor leder en grupp på upp till 15 studenter. Normalt är det inte mer än 10 studenter i en grupp.
  • Det är lämpligt att ordna en e-postlista, så att du enkelt kan nå ut med information till din grupp
  • Du möter din mentorsgrupp under ett 2-timmarspass varje vecka.
  • Mentorspassen kommer att vara inlagda i schemat. Sök på den klass som din grupp tillhör så hittar du dem. Kommer de olämpligt för dig kan du komma överens om ny tid med din grupp. Var ute i god tid! Annars kostar det pengar!
  • Du bestämmer själv vad som ska diskuteras/behandlas med ledning av aktuell kursplanering. Ämnesinnehållet bör vara knutet till vad som hänt på en närliggande föreläsning. Det ska alltid ha legat minst en lektion mellan föreläsningen och mentorsmötet, så att studenterna har haft möjligheter att försöka omsätta föreläsningens innehåll i praktiken. På så vis tror vi att det kan ha uppstått fler (eller andra) frågor att diskutera.
  • Du för närvarolistor.
 • Hur mycket betalt får man?
  • Vi ger en ersättning på 235 kr + semestersersättning för varje mentorsmötestimme, dvs drygt 500kr för varje mentorspass.

Sidansvarig: ulf.janfalk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-28