Göm meny

TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
VT1

Poäng/Credit points:
6 hp

Examinator/Examiner:
Xiangfeng Yang

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-17