Göm meny

TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
VT1-2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Zhenxia Liu

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-22