Göm meny

TATA53 - Linjär algebra, överkurs

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
VT1-VT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Göran Bergqvist

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-10