Göm meny

D (Datateknik civing)

TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs
TAMS27 Matematisk statistik (kursen har utgått)
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS42 Probability and Statistics
TANA09 Datatekniska beräkningar
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TATA24 Linjär algebra
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA54 Talteori
TATA55 Abstrakt algebra
TATA64 Grafteori (ges ej varje år)
TATA65 Diskret matematik
TATA76 Flervariabelanalys
TATB04 Inledande matematisk analys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28