Göm meny

EMM (Energi- Miljö Management civing)

TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP88 Optimering för ingenjörer
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA67 Linjär algebra med geometri
TATA69 Flervariabelanalys
TATB01 Matematisk grundkurs

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28