Göm meny

KB (Kemisk biologi civing)

TAMS28 Matematisk statistik
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder
TAMS81 Statistisk försöksplanering
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP88 Optimering för ingenjörer
TATA16 Linjär algebra
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA83 Flervariabelanalys
TATB02 Matematisk grundkurs
TATM38 Matematiska modeller i biologi

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28