Göm meny

TB-programmet

TAMS28 Matematisk statistik
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder
TAMS81 Statistisk försöksplanering
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP88 Optimering för ingenjörer
TATA09 Analys B, flera variabler (ny kurskod TATA83)
TATA16 Linjär algebra
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA45 Komplex analys
TATA68 Matematisk grundkurs (har bytt kurskod till TATB02)
TATA83 Flervariabelanalys
TATB02 Matematisk grundkurs
TATM38 Matematiska modeller i biologi

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28