Spektralteori, 5p (doktorandkurs)


Kursinformation våren 2004, mer detaljerad kursinformation daterad 2004-05-11.

Examinator: Anders Björn

Examination: Aktivt deltagande i problemseminarier.

Förkunskaper: Doktorandkurser i integrationsteori och funktionalanalys, och därtill någon kurs i abstrakt algebra som innehåller teori om ringar. Eventuellt kan doktorandkursen i funktionalanalys läsas parallellt.

Schema: Tisdagar 13-15 i Glashuset fr.o.m. v. 5 (27 januari), mer detaljer i den detaljerade kursinformationen (se ovan).

Organisation: Föreläsningar varvas med problemseminarier.

Litteratur: Arveson, W., A Short Course on Spectral Theory, Graduate Texts in Mathematics 209, Springer-Verlag, New York, 2002. Rättelser: Errata. Ytterligare rättelser och kommentarer.

Omfattning: Kapitel 1-3.

Bredvidläsningslitteratur: Rudin. W., Functional Analysis, second edition, McGraw-Hill, New York, 1991.

Uppgifter: Övningsprogram daterat 2004-05-11.

Sidansvarig: anders.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-19