Göm meny
Kursinformation TAOP88

TAOP88 Optimering för ingenjörer

Kursinformation vt 2018

Detta är en grundkurs i optimeringslära som ges vt2 och ht1 för olika studentgrupper.

Ämnesområde: Optimeringslära

Mål, organisation, kursinnehåll återfinnes i studiehandboken.

Förkunskaper: Fler- och envariabelanalys, linjär algebra, matlab eller python.

Timplan: Föreläsningar 22 h, lektioner 20 h, laborationer 12 h.

För en närmare beskrivning av tidsplanen för kursen samt detaljer i kursinnehållet, se undervisningsplanen.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2010), Liber. ISBN 978-91-47-09935-1. Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.
Kaj Holmberg: Grön optimering.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 4,5hp, och laborationer, 1,5hp. Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Betygsgränser är normalt 16 poäng för godkänt, 24 poäng för betyg 4 samt 32 poäng för betyg 5.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator och föreläsare: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.
Lektionshandledare och labhandledare:
Roghayeh Hajizadeh, roghayeh.hajizadeh@liu.se.
William Lövfors, william.lovfors@liu.se.

Schema: Timeedit

Liten svensk-engelsk optimeringsordlista

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP88/index.html

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2018-04-05