Göm meny

TATA43 Flervariabelanalys

I och Ii läser från och med vt 2017 kursen TATA69 i stället för TATA43

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
8 hp (tentamen)

Examinatorer
Göran Bergqvist (I, Ii)
Vladimir Tkatjev (övriga)

Nästa tentamenstillfälle
Måndag 29/5 kl 14-19.
Samtliga tentor 29/5 finns från 9/6 på MAI:s expedition (ingen visning).

Sidansvarig: Vladimir Tkatjev
Senast uppdaterad: 2017-06-12