Göm meny
Kursinformation ETE351

ETE351 Grundläggande optimeringslära

Kursinformation ht 2022

Detta är en grundkurs i optimeringslära som ges på distans. Det innebär mycket självverksamhet: titta på fö-bilder, titta på filmer, läsa bok, räkna exempel, göra laborationer. En detaljerad plan finns i menyn till vänster eller här.

Ämnesområde: >Tillämpad matematik: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Fler- och envariabelanalys, linjär algebra, matlab eller python.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4.
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.
Kaj Holmberg: Grön optimering.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen som görs på distans, 5,5hp, och laborationer som lämnas in skriftligt, 2hp.

Tillåtna/rekommenderade hjälpmedel på tentamen är kursbok, räknare, anteckningar och annat kursmaterial. Samarbete med andra personer under tentan är dock förbjudet.

Kursadministration:
Examinator och föreläsare: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Schema: Kursen har inget normalt schema, eftersom inga lokaler har bokats. Alla uppmanas dock starkt att följa den kursplanering som ges, och göra alla moment ungefär vid den tidpunkt som anges i planen. Det ger de bästa förutsättningarna för att klara kursen bra.

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/ETE351/index.html

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2022-09-13