Göm meny
Distansinformation ETE351

ETE351 Grundläggande optimeringslära

Information om distansundervisning

Att läsa en kurs på distans kräver betydande eget ansvar. Nedan följer en detaljerad lista på hur man kan göra för att lära sig stoffet i kursen.

kurshemsidan finns mycket material, bl.a. alla föreläsningsbilder, i flera varianter, dels vissa för utskrift, med fyra bilder på varje sida, inte riktigt fullständig, och dels precis de bilder som visas på föreläsningen. Ni ska ladda ner de senare, och titta på den med en pdf-visare som visar en sida i taget. Bilderna är nämligen gjorda så att en rad i taget kommer fram. Skriv inte ut! Bläddra inte igenom bilderna för snabbt, utan fundera på vad som står, innan ni går vidare till nästa bild.

Det finns också filmer, dels lite äldre, gjorde för några år sedan för liknande kurser, med exempellösning från föreläsningarna, och dels nya, en hel del gjorda för de kurser som gavs på distans p.g.a Corona, men några gjorde för denna specifika kurs, för valda delar av föreläsningarna.

Nedanstående rekommenderade tillvägagångssätt för föreläsningarna innehåller följande delar: Bläddra igenom föreläsningsanteckningar, dvs. kör en föreläsning hemma själv. Se filmer (och hör mig föreläsa). Läs avsnitt i boken, för att få den kompletta bilden. Dessa tre delar täcker samma stoff, men kompletterar varandra till ett fullt inlärande.

Lektioner och laborationer är ju i princip självverksamhet. Frågor besvaras av kursledare, dock ej säkert i realtid. Laborationer görs antingen på LiUs datorer, via ThinLinc, eller på egen dator.

Frågor till Kaj skickas lämpligtvis in med email, till kaj.holmberg@liu.se. Notera möjligheten att skicka med en bild på anteckningar eller datorskärm. Jag har lagt in kalendertider i nedastående lista, som hållpunkter för när i tiden saker bör göras. Nedan anges vilka sidor i föreläsningsbilderna man ska stega igenom. Vissa pdf-visare räknar sidor mer "generöst", de siffrorna anges inom parantes.

Denna sida kan uppdateras ofta. Det som ligger långt fram i tiden kan vara fel.

 1. Fö 1: Introduktion: 2021-09-01
  Se film fö 1-1: Kursintroduktion.
  Stega igenom fö 1, sid 1-9 (1-94).
  Se film fö 1-2: Några kända exempel.
  Stega igenom fö 1, sid 10-16 (95-103).
  Se film fö 1-3: Är handelsresandeproblemet svårt?
  Stega igenom fö 1, sid 17-20 (104-148).
  Se film fö 1-4: Ett första exempel.
  Stega igenom fö 1, sid 21-30 (105-204).
  Läs bok kap 1.
  Stega igenom fö 1, sid 31-34 (205-223).
  Se film fö 1-5: Tillämpningar.
  Stega igenom fö 1, sid 35-111 (224-323)
 2. Le 1: 2020-09-02
  3.2 (film), 2.2, 3.3, 3.9a, 4.3, 4.2.
 3. Fö 2: Simplexmetoden: 2021-09-03
  Läs bok kap 2.
  Se film fö 2-1: Simplexmetoden.
  Stega igenom fö 2, sid 1-8 (1-55).
  Stega igenom fö 2, sid 9 (56-65).
  Stega igenom fö 2, sid 11-15 (76-101).
  Stega igenom fö 2, sid 16-22 (102-152).
  Läs bok kap 6 (ej 6.4).
  Se film: Simplexmetoden: Exempel.
 4. Le 2: 2020-09-03
  6.5 (film), 6.12, 6.16, 6.20.
 5. Fö 3: LP-dualitet: 2021-09-06
  Se film fö 3-0: Sammanfattning av föreläsningen.
  Se film fö 3-1: LP-dualitet.
  Stega igenom fö 3, sid 1-11 (1-53).
  Stega igenom fö 3, sid 12-13 (54-64).
  Stega igenom fö 3, sid 14-20 (65-113).
  Läs bok kap 7.1 - 7.5.
  Se film: LP-dualitet: Exempel.
  Stega igenom fö 3, sid 21-33 (114-183).
  Läs bok kap 7.7.
  Stega igenom fö 3, sid 34 (184-185).
 6. Le 3: 2021-09-07
  7.1 (film), 7.10, 7.4, 7.18d,e, 7.17.
 7. Läs instruktioner till lab 1, läs på om Vileopt, och förbered labben.
  Se film om Vileopt.
 8. Lab 1: Simplexmetoden och LP-dualitet
  2021-09-08
 9. Fö 4: Grafer, träd, cykler: 2021-09-09
  Se film: Sammanfattning av föreläsningen.
  Se film: Grafintro.
  Stega igenom fö 4, sid 1-10 (1-47).
  Läs bok kap 10.1.
  Stega igenom fö 4, sid 11-15 (48-89).
  Läs bok kap 10.2.
  Se film: Billigaste uppspännande träd.
  Stega igenom fö 4, sid 16-34 (90-178).
  Läs bok kap 10.3.
  Se film: Handelsresandeproblemet.
  Se film: Handelsresandeproblemet, exempel.
  Stega igenom fö 4, sid 35-38 (179-198).
  Stega igenom fö 4, sid 39-46 (199-241).
  Läs bok kap 10.4, 10.6 och 10.7.
  Se film: Kinesiska brevbärarproblemet: Exempel.
 10. Le 4: 2021-09-10
  10.16 (film), 10.8a-e, 10.1, 10.4, 10.21.
 11. Fö 5: Vägar och flöde: 2021-09-13
  Se film: Intro billigaste väg.
  Se film: Sammanfattning av fö.
  Stega igenom fö 5, sid 1-14 (1-53).
  Stega igenom fö 5, sid 15-18 (54-92).
  Se film: Korrekt Dijkstra-algoritm.
  Stega igenom fö 5, sid 19-21 (93-132).
  Stega igenom fö 5, sid 22-25 (133-153).
  Läs bok kap 11.1, 11.2.
  Se film: Billigaste väg: Exempel.
  Stega igenom fö 5, sid 26-31 (154-189).
  Stega igenom fö 5, sid 32-35 (190-225).
  Läs bok kap 12.2.
  Se film: Maxflödesproblemet.
  Stega igenom fö 5, sid 36-40 (226-255).
  Läs bok kap 11.3.
  Se film: Dynamisk programmering för kappsäcksproblemet.
 12. Le 5: 2021-09-15
  11.1 (film), 11.12, 12.2 (film), 12.1, 11.9, 11.11.
 13. Fö 6: Flöde i nätverk: 2021-09-16
  Se film: Sammanfattning av fö.
  Stega igenom fö 6, sid 1-6 (1-33).
  Se film: Lösningsmetod för minkostnadsflödesproblem
  Stega igenom fö 6, sid 7-12 (34-119).
  Se film: Simplexmetoden för minkostnadsflödesproblemet: Exempel.
  Läs bok 12.1, 12.3.
  Stega igenom fö 6, sid 13-20 (120-197).
  Läs bok 12.4.
  Se film: Ungerska metoden för tillordningsproblemet.
  Stega igenom fö 6, sid 21-26 (198-203)
 14. Le 6: 2021-09-17
  12.5 (film), 12.7, 12.18 (film), 12.24.
 15. Läs instruktioner för lab 2, införskaffa en problemtext, läs på om Vineopt, och förbered lab 2 genom att formulera nätverket.
  Se film om Vineopt.
 16. Lab 2: Vineopt, minkostnadsflödesproblem
  2021-09-20
 17. Fö 8: Optimalitetsvillkor: 2021-09-22
  Se film fö 8-0: Sammanfattning av föreläsningen.
  Läs bok kap 4.
  Stega igenom fö 8, sid 1-4 (1-33).
  Se film fö 8-1: Lite teori.
  Stega igenom fö 8, sid 5-15 (34-129).
  Stega igenom fö 8, sid 16-40 (130-418).
  Se film: KKT-villkoren: Exempel.
  Läs bok kap 5.
  Stega igenom fö 8, sid 41-52 (419-538).
  Stega igenom fö 8, sid 53-58 (539-562)
 18. Le 7: 2021-09-23
  5.2 (film), 5.11, 5.16 (film), 5.23, 5.18.
 19. Läs instruktioner till lab 3, läs på om Nileopt, och förbered labben.
  Se film om Nileopt.
 20. Lab 3: Olinjär optimering
  2021-09-24
 21. Fö 9: Olinjär optimering med bivillkor: 2021-09-28
  Se film: Intro olinjär optimering med bivillkor.
  Stega igenom fö 9, sid 1-10 (1-84).
  Se film: Zoutendijks metod.
  Se film: Zoutendijks metod: Exempel.
  Stega igenom fö 9, sid 11-32 (75-213).
  Läs bok kap 9.1, 9.2.
  Se film: Straffunktioner.
  Stega igenom fö 9, sid 33-41 (214-262).
  Läs bok kap 9.8.
  Se film: Lagrangedualitet.
  Stega igenom fö 9, sid 42-54 (263-371).
  Läs bok kap 17.
 22. Le 8: 2021-10-01
  9.1a,c (film), 9.5b, 9.8, 17.2, 9.6.
 23. Fö 10: Heltal: 2021-10-05
  Se film: Heltalsoptimering.
  Stega igenom fö 10, sid 1-14 (1-69).
  Läs bok kap 3.
  Se film: Litet heltalsexempel.
  Stega igenom fö 10, sid 15-18 (70-93).
  Stega igenom fö 10, sid 19-28 (94-186).
  Läs bok kap 13.1, 13.2.
  Se film: Land-Doig-Dakins metod för linjära heltalsproblem.
  Stega igenom fö 10, fö 10, sid 29-35 (187-270).
  Stega igenom fö 10, fö 10, sid 36-38 (271-291).
  Läs bok kap 13.3.
  Stega igenom fö 10, fö 10, sid 39-43 (292-333).
  Läs bok kap 14.
 24. Le 9: 2021-10-08
  13.10 (film), 14.3 (film), 13.2, 13.15, 13.7a,c.
 25. Läs instruktioner för lab 4 (och 5) och förbered labben.
 26. Lab 4: Heltal
  2021-10-11
 27. Fö 11: Komplexitet, heuristiker: On v 42 2020-10-14
  Se film: Komplexitet.
  Stega igenom fö 11, sid 1-8 (1-47).
  Läs bok kap 15.
  Se film: Heuristiker.
  Stega igenom fö 11, sid 9-25 (48-196).
  Se film: Exempel på olika heuristiker.
  Läs bok kap 16.1 - 16.3.
  Stega igenom fö 11, sid 26-36 (197-298).
  Läs bok kap 16.4 - 16.5.
  Se film: Grön optimering.
 28. Le 10: 2021-10-15
  16.1a,c, 16.4 (film), 16.12, 16.13, 16.17.
 29. Läs instruktioner för lab 5 och förbered labben, genom att konstruera en girig heuristik för lokaliseringsproblemet.
 30. Lab 5: Heuristik
  2020-10-18

 31. Se film: Sammanfatting av olika problemstrukturer.
  Se film: Sammanfattning av första delen av kursen.

 32. Fö 12:
  Formulering av strukturerade modeller.
  2021-11-01
  Se film: Kursintroduktion.
  Stega igenom fö 12, introduktion, sid 1-8 (1-76).
  Se film: Modellering.
  Stega igenom fö 12, modellering, sid 9-35 (77-285).
  Läs bok kap 2.3, 3.3, (4.1), 12.1, (14.5).

  Se film: GLPK.
  Stega igenom fö 12, GLPK, sid 36-40 (286-328).
  Se film: Lab 7/projekt 1.
  Stega igenom fö 12, lab 7/projekt 1.
  Läs de detaljerade anvisningarna för projekt 1.

 33. Le 11: 2021-11-03
  2.4, 3.4, 3.5, 3.8, 2.5, 4.4, 2.3, 3.7.
 34. Projekt 1:
  2021-11-05
 35. Fö 13:
  Dynamisk programmering.
  2021-11-10
  Se film: Dynamisk programmering, del 1.
  Stega igenom fö 13, dynamisk programmering, sid 1-18 (1-136).
  Se film: Dynamisk programmering, exempel.
  Stega igenom fö 13, dynamisk programmering, sid 19-27 (137-204).
  Se film: Dynamisk programmering, del 2.
  Stega igenom fö 13, dynamisk programmering, sid 28-34 (205-247).
  Läs bok kap 11.3.

  Se film: Lab 8/Projekt 2.
  Stega igenom fö 13, lab 8/projekt 2.
  Läs de detaljerade anvisningarna för projekt 2.

 36. Le 12: 2021-11-12
  11.8, 13.6b, 11.7, 13.8b, 13.14b.
 37. Projekt 2.
  2021-11-15
 38. Fö 14:
  Dekomposition.
  2020-11-17
  Se film: Lagrangedualitet, del 1.
  Stega igenom fö 14, Lagrangedualitet, sid 1 (1-13).
  Se film: Lagrangedualitet, exempel.
  Stega igenom fö 14, Lagrangedualitet, sid 2-3 (14-42).
  Se film: Lagrangedualitet, del 2.
  Stega igenom fö 14, Lagrangedualitet, sid 4-14 (43-102).
  Se film: Lagrangedualitet, del 3.
  Stega igenom fö 14, Lagrangedualitet, subgradient, sid 15-27 (103-199).
  Läs bok kap 16.6, 17.

 39. Le 13: 2021-11-22
  17.7, 17.8, 17.10, 17.14, (17.9, 17.11, 17.12).

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2022-10-07