Göm meny

TANA23 Laborationer

Laboration 1: Datoraritmetik och Felanalys

I detta laboration skall vi undersöka datorns talsystem och även genomföra en beräkningsfelsanalys som illustrerar problemet med kancellation. Vi skall även skriva en funktion som beräknar exponentialfunktionen effektivt och med hög noggranhet.

Instruktioner: L1-TANA23-Felanalys.pdf


Laboration 2: Ekvationslösning och Polynominterpolation

I denna uppgift skall vi studera ekvationslösning med hjälp av Newton-Raphsons metod. En tillämpning är implementation av division på dator. Vi studerar även interpolation med polynom och utnyttjar detta för att implementera en effektiv och robust ekvationslösare.

Instruktioner: L2-TANA23-Ekvationer.pdf.


Laboration 3: Splines

I denna laboration skall vi studera interpolation med splinefunktioner. Som en tillämpning skall vi titta på matematisk typografi och skapa en parametrisk kurva som beskriver bokstaven d på ett effektivt sätt.

Instruktioner: L3-TANA23-Splines.pdf
Python: DrawFont.py


Laboration 4:

Här skall vi lösa begynnelsevärdesproblem för differentialekvationer. Först implementerar vi den klassiska 4:e ordningens Runge-Kutta metod och använder den för att simulera en glödlampa. Vi skall även använda en odelösare från Scipy för att återskapa en berömd straffspark.

Instruktioner: L4-TANA23-Differential-Ekvationer.pdf
Python: BollBana.py

Sidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-04-11