Göm meny

TATA45, kursinformation ht2 2022

Litteratur

  • Kompendiet TATA45 Komplex analys av Lars Alexandersson, 2021, finns att köpa på Bokab i Kårallen. Kompendiet kan också laddas ner här: TATA45-kompendium 2021 [pdf]. Kompendiets upplagor 2019 och 2017 går också bra att använda, tillsammans med kursprogrammet från 2020 respektive 2018 nedan. (Ännu äldre upplagor är inte lika utförliga och rekommenderas därför ej)

Tidigare kursvärderingar och ändringar inför ht2 2022

  • Resultaten från tidigare års utvärderingar hittas genom att söka efter TATA45 i Evaliuate
  • Det har inte i kursvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg

Äldre kursinformation

Kursprogram 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 [pdf]

Rättelser till kompendier

  • Kompendierna t.o.m. 2021: I beviset för hjälpsatsen i avsnitt 1.2 ska man använda att t ↦ z(t) är likformigt kontinuerlig på [0,1] (i stället för att t ↦ d(z(t)) är det) och därigenom hitta ett δ>0 sådant att |z(α)-z(β)|<m närhelst |α-β|<δ. Avståndet m ska fortfarande definieras som det står i texten
  • Kompendierna 2021, 2019, 2017, 2015: Inga andra fel funna
  • Kompendiet 2014 dessutom:
    Exempel 2.25 på s. 29-30: Orienteringen på ellipsen skall vara MEDurs
    Exempel 3.23 på s. 40-41, sista raden: Det fattas en exponent 2 på (z-4), och I blir i*pi/9. Detta påverkar även Exempel 3.24, där I blir i*pi*(3+2 ln(4))/27

Sidansvarig: Lars Alexandersson
Senast uppdaterad: 2022-12-13