Göm meny
courseinformation

TATA53 Linear Algebra honours course


Föreläsningsanteckningarna är uppdaterade efter föreläsning 6. Nytt är sektion 4.4, 5.1, 5.2 (vi hann inte prata om allt som står i 5.2, det tas upp på nästa föreläsning).


Inlämningsuppgift II är nu tillgänglig under kursmaterial-fliken.


Två nya pythonskript finns under kursmaterial-fliken, ett för matrismultiplikation och ett som Jordaniserar matriser.


Inlämningsuppgift 1 är rättad, den ligger i inlämningsfacket i B-huset ovanför ingång 21.
Totalpoängen var 50p där maxpoäng per uppgift var (6,6,6,6,6,6,7,7). Gränsen för godkänt är 60% alltså 30p.

Om du har 27-29 poäng får du göra en muntlig komplettering under en lektion eller i pausen på en föreläsning. Ta med dig den rättade inlämningsuppgiften, så ställer jag ett par frågor om det som var fel eller saknades.
Om du har under 27 poäng behöver du göra en mer omfattande skriftlig komplettering om du vill bli godkänd, kontakta mig via mail om du vill göra en sådan komplettering.

Genomför kompletteringar snarast, du ska vara godkänd på inlämningsuppgift 1 senast fredag nästa vecka den 23/2.


Lecture notes and lesson problems

Updated 20/2 (refresh your browser to make sure it loads the newest version).

Basic info: Spring 2024, 6 credits, first cycle,more info

Syllabus: Syllabus spring 2024
Contains important course information and a preliminary plan for lectures and exercise sessions, will be updated throughout the course.

Lecturer and examiner: Jonathan Nilsson

Schedule: See TimeEdit

Literature  Sergei Treil: Linear Algebra Done Wrong, plus lecture notes. The book is available free at the author's web page. See the page "Literature" for some alternative books.

Examination
There are 4 sets of hand-in assignments. The assignments should be solved individually and you must be prepared to demonstrate your solutions on the whiteboard at seminars. More details will appear here soon.

Sidansvarig: jonathan.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-02-20