Göm meny

TATA53 Linjär algebra, överkurs


Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp
Mål
Avancerad linjär algebra används inom många olika delar av vetenskap och teknik. Kursen ska ge både teoretiska kunskaper och visa på tillämpningar. Exempel på kursinnehåll.
Organisation
Kursen består av 30 h föreläsningar och 8 h seminarier. Examinationen utgörs av inlämningsuppgifter och seminarier.
Examinator
Göran Bergqvist


Information for spring 2022: The course is given on campus, not online. However, videos and lecture notes prepared for the 2020 and 2021 online teaching are still available for course participants, see the Course Materials in the menu.

All information can be found on this page, Lisam is not used.
Sidansvarig: goran.bergqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-26