Göm meny

TATA53 Linjär algebra, överkurs


Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp
Mål
Avancerad linjär algebra används inom många olika delar av vetenskap och teknik. Kursen ska ge både teoretiska kunskaper och visa på tillämpningar. Exempel på kursinnehåll.
Organisation
Kursen består av 30 h föreläsningar och 8 h seminarier. Examinationen utgörs av inlämningsuppgifter och seminarier.
Examinator
Göran Bergqvist

Schema
Timeedit

Sidansvarig: goran.bergqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-01