Göm meny

TATA41 Envariabelanalys 1

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examinatorer
Magnus Herberthson (I, Ii)
Axel Hultman (Y, Yi, Med, Mat, FyN, Frist, Lärare)
Mikael Langer (M, DPU, EMM)
Hans Lundmark (D, IT, U, KB, TB)
Schema
Undervisningsschema vt2020 (TimeEdit LiU): DPU/EMM/M respektive D/IT/U/KB/TB.
Tentamensschema (Studentportalen).
Kursplan
Kursplan enligt LiU:s kursdatabas.
Aktuellt
Tenta 19/1-20 och lösningar. Tider och lokaler för tentavisning meddelas av respektive examinator på de programspecifika sidorna (se menyn).

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2020-01-19