Göm meny

TATA41 Envariabelanalys 1

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examinatorer
Magnus Herberthson (I, Ii)
Axel Hultman (Y, Yi, Med, Mat, FyN, Frist)
Mikael Langer (M, DPU, EMM)
Hans Lundmark (D, IT, U, KB, TB)
Schema
Undervisningsschema vt2018 (TimeEdit LiU): D/IT/U/KB/TB respektive M/DPU/EMM.
Tentamensschema (Studentportalen).
Kursplan
Kursplan enligt LiU:s kursdatabas.
Aktuellt
Tenta 28/8-18 och lösningar.
Tider och lokaler för tentavisning meddelas av respektive examinator på de programspecifika sidorna (se menyn).

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2018-08-28