NMAC23/25/26, 2008 

Lösningsförslag till uppgifter i datorlektion 3&4 

Kurt Hansson 

Uppgift 3.1(Appl): 3. Lösningskurvor 

Uppgift 3.2: 20. Lösningskurvor 

Uppgift 3.3(Appl): 2, 6. Numerisk lösning av kar. ekv. 

Uppgift 3.4: 10, 11. Bojen. 

Uppgift 3.5(Appl): 1, 3, 6. Variation av parametrar. 

Uppgift 3.7: 1, 2, 3, 4. LC-krets.