NMAC23/25/26, 2008 

Lösningsförslag till uppgifter i datorlektion 5&6 

Kurt Hansson 

Uppgift 4.2: 6 

Uppgift 4.2: 9 

Uppgift 4.2: 16 

Uppgift 4.2: 31 

Uppgift 4.2: 32 

Uppgift 4.2: 34