NMAC23/25/26, 2008. 

Lösningar till uppgifterna i datorlektion 9&10 

Kurt Hansson 

Uppgift 5.2: 4 

Uppgift 5.2: 11 

Uppgift 5.2: 26 

Uppgift 5.2: 49 (Tre varianter) 

Uppgift 5.3: 11