NMAC23/25/26, 2008 

Lösningar till en del uppgifter i datorlektion 13 

Kurt Hansson  

Uppgift 6.1: 25 

Uppgift 6.2: 31 

Uppgift 6.2: 32 

Uppgift 6.3: 33 

Uppgift 6.4: 20