Göm meny

TATA73 Matematisk fördjupning fk

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
4 hp
Examinator
Irina Asekritova
Schema
Timeedit
Tentamen
Salstentamen i maj och augusti 2020 kommer att ersättas med en delvis digital tentamenshantering via WISEflow. Endast anmälda studenter kommer komma åt tentamen och bara under annonserad skrivningstid. Information om tentamensrutiner finns här.
Tillåtna hjälpmedel: inga restriktioner.

 


Sidansvarig: irina.asekritova@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-22