Göm meny

TATA73, Kursinformation våren 2024

Kurslitteratur

[1]: Matematisk analys, en variabel av Göran Forsling och Mats Neymark.

[2]: Analys i flera variabler av Arne Persson och Lars-Christer Böiers.

[3]: Exempelsamling av Margarita Nikoltjeva-Hedberg (kan laddas ner här).

Kursprogram

Period vt1
Seminarium Innehåll Kapitel/avsnitt Övningar
1 - 2 Primitiva funktioner [1]: 5 [3]: 1.31 - 1.33
3 - 4 Bestämda integraler [1]: 6.1 - 6.6, A.3 [3]: 1.34 - 1.40
5 - 6 Maclaurin- och Taylorutveckling [1]: 8 [3]: 1.41 - 1.45
7 - 8 Rummet Rn, mängder i Rn [2]: 1.1 - 1.3 [3]: 2.3 - 2.11
Period vt2
Seminarium Innehåll Kapitel/avsnitt Övningar
9 - 11 Gränsvärden, kontinuerliga funktioner [2]: 1.5 - 1.6 [3]: 2.12 - 2.20
12 - 13 Partiella derivator, differentierbarhet [2]: 2.1 - 2.2, 2.5, 2.7 [3]: 2.21 - 2.32
14 Kedjeregeln [2]: 2.3 [3]: 2.33 - 2.38
15 Gradient, riktningsderivata [2]: 2.4 [3]: 2.39 - 2.44
16 Taylors formel, lokala extrempunkter [2]: 2.6 [3]: 2.45
17 Differentialkalkyl för vektorvärda funktioner [2]: 3.1 - 3.3 [3]: 2.46 - 2.51
18 Inversa och implicita funktionssatsen [2]: 3.3 - 3.4 [3]: 2.52 - 2.54
19 Derivering under integraltecknet [2]: 5.1 [3]: 2.56 - 2.58
20 - 21 Dubbelintegraler [2]: 6.1 - 6.4 [3]: 2.59 - 2.64
22 Rester    

Undervisning

Undervisningen följer schemat på TimeEdit och består av 22 seminarier. På seminarierna presenteras och diskuteras teorin, övningar demonstreras och räknas på egen hand, och studenter gör muntliga redovisningar. Mera information om de muntliga redovisningarna kommer att ges på det första seminariet.

Examination

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg dels på en skriftlig tentamen (TEN1, 3.5 hp, betyg U/3/4/5), dels på två muntliga redovisningar (UPG1, 0.5 hp, betyg U/G). Förutsatt att tentamen och redovisningarna är godkända ges slutbetyget på kursen av betyget på tentamen, som består av 6 uppgifter med tre poäng per uppgift. Betygsgränser för betyg 3/4/5 är 8/12/15 poäng.

Övrig information

  • Kursinformation på LiU Studieinfo för TATA73.
  • Beslutade förändringar sedan förra året: inga.

Sidansvarig: Mats Aigner
Senast uppdaterad: 2023-09-22