Göm meny

TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år)

Kursen, som är en fortsättning på och fördjupning av TATA45, gavs för första gången vt 2013, och ges vartannat år.
Kursen gavs även vt 2015 och vt 2017. Kursen ges ej 2019.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp (inlämningsuppgifter)

Examinator
Lars Alexandersson

Sidansvarig: Lars Alexandersson
Senast uppdaterad: 2019-11-29