Allmän information om optimeringslaborationer och programvara

Länk till information om MAI:s datorsystem för studenter (Sjösystemet).

Länk till information om ThinLinc som kan användas för att köra lab hemifrån.

Anmälan till kursrum i Lisam

Om du inte är med i Lisams kursrum, och vill be inkluderad, ska du skicka mail till ansvarig (t.ex. Kaj) med ditt LiU-ID och vilken kurs det handlar om.
Du ska inte klicka på nåt i Teams, för då tas du bort nästa natt igen.

Nytt operativsystem

Under sommaren 2021 byttes operativsystemet i MAI:s datasaler. För att starta Vineopt/Vileopt/Nileopt skriver man nu i ett terminalfönster:
module add courses/TAOP88
följt av
junglebox-dine

Vid inlämning

Inlämning ska främst ske via Lisam. Skriv namn i rapporter och alla bilagor.
Behåll alltid kopior av allt material.
Vid mycket sen inlämning kan det krävas att alla labbar (även tidigare godkända) lämnas in tillsammans.

Exempel för Nileopt

Från avsnitt 9.5 i boken Holmberg: Optimering: ex9-5.mod

Exempel för Vineopt

Några exempel på olika problem för Vineopt (i en zip-fil),

Filmer

En introduktion till Vineopt
En introduktion till Nileopt

Presentation

Vineopt and friends - OH
Vineopt and friends - handout

Information om programvara

Introduktion,   (in english).
Information om NILEOPT,   (in english).
Information om VILEOPT,   (in english).
Information om VINEOPT,   (in english).
Kort information om Julia/JuMP.
Kort information om MATLAB/Octave,   (in english).
Kort information om Python,   (in english).
Information om Snowplan,   (in english).
Kort information om GLPK/glpsol/GMPL,   (in english).

Matlabguide.

Skal för simplexkod i matlab/octave.
Skal för simplexkod i Python.

Skal för lokaliseringsheuristik i matlab/octave.
Skal för lokaliseringsheuristik i Python (npz-fil).
Inläsning av lokaliseringsdata i Julia för JuMP.
Inläsning av lokaliseringsdata i Python för Gurobi.
Inläsning av lokaliseringsdata i Python (txt-fil).

Skal för GMPL-modell för sudoku.

Kul med GPS och VINEOPT.

Manual till VIGROPT.
Hur man startar VIGROPT.

Mer generell information

GLPK FAQ
Komplett manual för GLPK/glpsol. (213 sidor. Skriv ej ut i onödan.)
Komplett manual för GMPL. (70 sidor. Skriv ej ut i onödan.) För kursspecifika uppgifter, se respektive kurssida.

Problemdata till laborationer

Alla LP-problem för matlab i en zip-fil.
Alla LP-problem för Python i en zip-fil.

LP-problem, VILEOPT-format:
lab1cloetta.vlp, lab1mus.vlp, lab1luma.vlp, lab1p39.vlp.

LP-problem, GMPL-format:
Modellfil kdiet.mod, datafil kdiet1.dat, datafil kdiet2.dat, datafil kdiet3.dat, datafil skog1.dat,
datafil kcov1.dat, datafil kcov2.dat, datafil kcov3.dat,
datafil sudo-160125.dat, datafil sudo-160806.dat, datafil sudo-160813.dat, datafil sudo-160820.dat.

Lokaliseringsproblem:
Alla lokaliseringsproblem i en zip-fil för matlab och GMPL (m, mat, npz).
Alla lokaliseringsproblem i en zip-fil för Julia/JuMP och Python/Gurobi (txt).
Sex större lokaliseringsproblem i en zip-fil för Julia/JuMP och Python/Gurobi (txt).

Vinjettdata (zippade, i Vineopt-format) för TAOP89:
Liten tur, mellantur, stor tur (nästan plan), stor tur (inte plan).
Liten karta, mellankarta, mellanstor karta (geografiskt bra), stor karta (generell graf, ej plan).

Ovanstående vinjettdata i en zip-fil.

Länkar relaterade till laborationsprogrammen


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-04